Headlinez.nl - Privacyverklaring

Headlinez Home

Privacy- en cookiebeleid

Inleiding

Indigonet Services B.V. is eigenaar van de nieuws- en informatiewebsite Headlinez.nl. Indigonet Services B.V. hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Deze gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Lees op deze pagina hoe wij omgaan met deze informatie, hoe en welke informatie wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze informatie gebruiken. Daarnaast staat hier informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, ze kunt laten wijzigen of verwijderen en wie de mogelijke ontvangers zijn.

Verwerking gegevens op Headlinez.nl

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door Headlinez.nl. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Indigonet Services B.V..

Gegevens: Indigonet Services B.V., Korte Weide 6, 5397 AN Lith, info@indigonet.nl, KvK 17211700.

Heeft u vragen over dit document of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijziging of verwijdering), dan kunt u deze stellen per e-mail (info@indigonet.nl) of per post.

Soorten gegevens

Bij het aanbieden van onze producten en diensten maken wij gebruik van verschillende soorten (persoons)gegevens. Het verschilt per product en/of dienst welke gegevens wij daarbij verwerken.

Er zijn drie soorten gegevens die wij verzamelen te onderscheiden:

Gebruik Website

Bij het gebruik van de website verwerken wij informatie die u achterlaat door onze website te bezoeken door middel van Google Analytics.

Geregistreerde Gebruikersgegevens

Dit zijn gegevens van geregistreerde gebruikers. Geregistreerde gebruikers kunnen op Headlinez.nl: i) een meer persoonlijk nieuwsoverzicht krijgen en ii) een persoonlijke nieuwsbrief ontvangen. Bij een registratie wordt een e-mail-adres gevraagd en een gebruikersnaam. Voor- en achternaam zijn optioneel. Vervolgens wordt deze gebruikersnaam gekoppeld aan een nieuwsbronnen-lijst (indien deze wordt aangemaakt). Deze gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld. Het is mogelijk om een gebruikersregistratie te verwijderen door een e-mail te sturen naar info@indigonet.nl.

Verzameling Openbare Informatie

Headlinez.nl is een website die tevens openbare of vrije informatie verzamelt (dat wil zeggen: informatie die niet achtergelaten is door een gebruiker middels een registratie; hierna 'Openbare Informatie'). Voorbeelden hiervan zijn onder meer gedeelten van berichten van verscheidende nieuwsbronnen en -via partners- informatie over nieuwe vacatures.

Afhangende van het type informatiebron is deze informatie i) verzameld van partners/bronnen die de AVG volledig in acht hebben genomen en op welke gebruikers op de platformen van deze partners ingestemd hebben met het delen van deze informatie, ii) openbare informatie waarbij, indien van toepassing, de privacy van personen ondergeschikt is of iii) informatie waarbij de regels omtrent de AVG in het geheel niet van toepassing is.

Het vorenstaande neemt niet weg dat Headlinez.nl Openbare Informatie niet op verzoek wijzigt of verwijdert. Headlinez.nl zal in de regel altijd Openbare Informatie op verzoek wijzigen of verwijderen en praktisch altijd binnen één werkdag. Contact opnemen met Headlinez.nl en meer informatie over het snel verwijderen of wijzigen van openbare informatie, e-mail info@indigonet.nl.

Doeleinden gegevensverwerking

Wij verwerken en verzamelen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: Voor bovenstaande doeleinden geldt dat niet alle gegevens voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden alleen bewaard ten behoeve van de werking van de website, terwijl andere gegevens voor een analyse of optimalisatie worden gebruikt.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Cookies

Headlinez.nl maakt gebruik van cookies. Dit is een klein tekstbestand met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookies gebruiken wij om het gebruik van onze online diensten voor u gemakkelijker te maken, zoals bijvoorbeeld het inloggen. Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Wij gebruiken cookies om:

Beveiliging

Ten allen tijde handhaven wij een beveiligingsniveau bij de verwerking van de persoonsgegevens. We zorgen ervoor dat we ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens voorkomen. Denk aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts).

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy- en cookiebeleid proberen we u duidelijkheid en transparantie te bieden.

Heeft u vragen over dit document of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijziging of verwijdering), dan kunt u deze stellen per e-mail (info@indigonet.nl) of per post naar Indigonet Services B.V., Korte Weide 6, 5397 AN Lith. Denk er aan om bij een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens duidelijk uw (volledige) naam, adres en woonplaats te vermelden. Als wij niet kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kunnen we u vragen om uw verzoek te specificeren. We stellen de uitvoering van uw verzoek uit totdat u ons de specificatie hebt verstrekt. Na uitvoering van uw verzoek sturen we u altijd een bevestigingsbericht. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zullen wij u berichten of en hoe, en zo niet waarom niet, wij uw verzoek inwilligen. Niet elk verzoek tot wijziging of verwijdering zal worden ingewilligd. Een verzoek dat ziet op persoonsgegevens die geen betrekking hebben op u zal worden geweigerd.

Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid

Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Dit document is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018.